Apie NLŽVA

Nuo 1994 metų Lietuvoje veikianti Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija, 2023 metais pasikeitus dalininkų struktūrai, dėmesį telkia į ekspertinę lošimo paslaugų rinkos analizę ir visuomenės švietimą.

Asociacijos įstatuose numatyti šie pagrindiniai tikslai:

  1. Pagal pažangių Vakarų Europos valstybių pavyzdį Lietuvoje kurti tokią nuosaikią lošimo paslaugų (kaip jos suprantamos Europos Sąjungos teisėje, t. y. bet kurios paslaugos, kurios apima pinigų sumos statymą sėkmės žaidimuose, įskaitant loterijas ir lažybų sandorius, ir yra teikiamos fiziniu arba nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis atskiru paslaugų gavėjo prašymu) rinką, kurioje per mišrią įvairiarūšę pasiūlą valstybei būtų garantuojama maksimali ekonominė nauda, o visuomenei ir vartotojams užtikrinama pasirinkimo laisvė su mažiausia socialine rizika.
  2. Sąžiningas, skaidrus ir konkurencingas lošimo paslaugų organizavimas bei vykdymas, išskyrus atskirus atvejus, kai valstybei ir visuomenei naudingesni kitokie sprendimai (pavyzdžiui, valstybės monopolija ypač reikšmingose srityse kaip Nacionalinė loterija ar nuotolinių lošimų sektorius).
  3. Tiesiogiai ar kartu su kompetentingomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės, ES ir tarptautinių organizacijų lošimo paslaugų politiką, kuriant ir tobulinant lošimo paslaugų verslą reglamentuojančius įstatymus, kitus teisės aktus.

Asociacija kuria video laidų „Atverstos kortos“ ciklą „YouTube“ platformoje (www.youtube.com/NLZVA), 2021 metais yra išleidusi Lietuvos lošimo paslaugų rinkos apžvalgą „Lošimų rinkos apžvalga Lietuvoje. Žalioji knyga“ (www.losimai.eu/zalioji-knyga), rėmė MRU mokslininkų 2017 ir 2022 metais atliktus lošimo paslaugų paplitimo tyrimus.

Laukiame Jūsų laiškų el. paštu info@nlzva.lt ir skambučių telefonu +370 (686) 08820.