II. Geroji praktika - „rizikų valdymo“ modelis Didžiojoje Britanijoje

Didžiosios Britanijos lošimų rinka laikoma viena geriausiai valdomų (reguliuojamų) Europoje ir pasaulyje. Per paskutinius 300 metų lošimai Didžiojoje Britanijoje buvo tiek skatinti, tiek draudžiami. Tad ši rinka yra šimtmečių tęstinio reguliavimo, išbandant įvairius modelius ir sprendimus, rezultatas.

Šiuo metu azartinius lošimus prižiūri Didžiosios Britanijos azartinių lošimų komisija (angl. British Gambling Commission), veikianti pagal 2005 m. priimtą ir 2007 m. įsigaliojusį Azartinių lošimų įstatymą (angl. Gambling Act). Įstatymas apima visas lošimų rūšis, išskyrus loterijas, kurias reglamentuoja Nacionalinės loterijos įstatymas (angl. National Lottery Act). 2019 m. priimti įstatymų pakeitimai įnešė naujovių aiškiau atribojant lošimų grupes. Pavyzdžiui, loterijų dalyviai turi turėti minimalų 18 metų amžių (buvo 16), o vienai didelių parametrų lošimo automatų kategorijai B2, kuri naudota lažybų punktuose, maksimali statymo suma sumažinta nuo 100 iki 2 svarų.

Didžiojoje Britanijoje nėra ribojamas licencijų skaičius, ribojamas tik lošimo namų (kazino) skaičius. Nacionalinė loterija yra valstybės monopolija, tačiau ją organizuoja privatus operatorius „Camelot“, laimėjęs šią teisę viešame konkurse. Privačias mažąsias loterijas ribotu tiražu (skirtas labdarai) organizuoja kiti operatoriai. „Tote“ turi monopoliją (nors yra privačiose rankose) žirgų lenktynių lažybose. Didžiojoje Britanijoje nustatytos įvairios lošimų organizatorių pareigos ir veiklos ribojimai, jie priklauso nuo lošimų rūšies (Stewart-Johnson, 2015; Nikkinen, 2014).

2005 m. įkurtas Atsakingų azartinių lošimų fondas (angl. Responsible Gambling Fund), kurio lėšos skiriamos veikloms, susijusioms su probleminio lošimo prevencija. Fondo lėšos kaupiamos iš lošimų rinkos pajamų. Institucija, kuri tiesiogiai atsakinga už probleminio lošimo tyrimus ir probleminių lošėjų gydymą, yra „GamCare“. Jos veikla remiasi piliečių atstovavimu ir savanorišku darbu.

„William Hill“ tyrimai rodo, kad apie 70 proc. Didžiosios Britanijos gyventojų kasmet dalyvauja azartiniuose lošimuose. Lošimų komisijos 2016 m. vykdyto tyrimo ataskaitoje teigiama, kad probleminis lošimas tarp gyventojų yra sąlyginai mažas. Nuo 2013 m. probleminių lošėjų dalis yra stabili ir siekia apie 0,5 proc. visos Didžiosios Britanijos suaugusiųjų gyventojų.

Paskutinės viešai skelbtos Lošimų komisijos 2020 m. lapkričio mėn. ataskaitos duomenimis, Didžiosios Britanijos rinkos pagrindiniai faktai:

  1. Nuotoliniai lošimai užima apie 39% rinkos (5,7 mlrd. svarų pajamų).
  2. Loterijos užima antrą vietą rinkoje su 3,4 mlrd. svarų sterlingų GGR (angl. gross gaming revenue), kurie surinkti iš bendros parduotų bilietų vertės (7,9 mlrd.) atėmus prizus, sąnaudas ir privalomas išmokas „gerų tikslų“ paramai, kurios siekė 1,7 mlrd. Apie šias aukas detali informacija pateikiama atskiroje ataskaitoje.
  3. Antžeminės lažybos – trečioje vietoje su 2,4 mlrd. svarų sterlingų lošimų veiklos pajamomis.