Memorandumas dėl lošimų ir loterijų rinkos tendencijų ir reguliavimo

Memorandumą parengė Nacionalinė lošimų ir žaidimo verslo asociacija, atstovaujanti nuosaikius (ribotų statymų) lošimus organizuojančias bendroves, valdančias didžiąją dalį lošimo automatų salonų visoje Lietuvoje.

2021 metais sukanka 20 metų, kai Lietuvoje legalizuoti azartiniai lošimai. Skirtingas politines partijas atstovaujantys įstatymų leidėjai sukūrė rinką, kuri buvo orientuota į nuosaikius lošimus, sudarė skirtingas sąlygas atskiroms lošimo rūšims pagal jų socialinės rizikos mastą. Deja, tačiau vėliau valstybės politika ne kartą keitėsi priešinga kryptimi – visos lošimo rūšys sulyginamos, keliami nepagrįstai aukšti reikalavimai. Dėl to juos gali tenkinti tik rizikingiausi ir didžiausią socialinę riziką turintys lošimai. Rinka transformuojasi, o valstybė tik pasyviai stebi radikalius pokyčius.

Memorandumas skirtas valstybės politikams, kuriems tenka atsakomybė už valstybės politikos lošimų rinkoje formavimą ir įgyvendinimą. Čia pateikiama rinkos dalyvių per 20 metų sukaupta ir apibendrinta patirtis, kurios valstybės priežiūros institucijos net teoriškai negalėtų pateikti dėl to, nes pastarųjų metų teisėkūros sprendimai vertintini kritiškai.

Memorandume konstatuojamos loterijų ir lošimų rinkoje vykdytos valstybės politikos ir teisinio reguliavimo klaidos skatina pradėti diskusiją dėl esminių pokyčių ir valstybės politikos kaitos, jos pertvarkos pagal modernių valstybių praktiką.

Valstybės politikai, susipažinę su pateikta informacija, turi kritiškai įvertinti per ilgą laiką susiformavusią loterijų ir lošimų valstybės politiką ir imtis veiksmų ją keičiant.

Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija parengė situacijos Lietuvos lošimų ir loterijų rinkoje 2021 metų rugsėjo 1 dienai apžvalgą.

Turinys

I. Įvadas. Kodėl reikia skubių pokyčių?

II. Esama probleminė lošimų ir loterijų reguliavimo ir rinkos situacija

III. Valstybės politikos ir reguliavimo klaidų priežastys

Priedai:

Pagrindinės lošimų ir loterijos rinkos sąvokos, terminai ir reguliavimo principai

2021 metų teisėkūros iniciatyvų apžvalga

Loterijos ir ydingas sporto finansavimo modelis

Valstybės politikos ir reguliavimo problemų sprendimo būdai

Atsisiųsti santrauką .pdf formatu

NLŽVA raštas Seimo Biudžeto ir finansų komitetui dėl naujausių teisėkūros iniciatyvų .pdf formatu